steamconf go to top

STEAMConf Barcelona 2019

5a Conferència Internacional d’Educació

CosmoCaixa, 30 de març i 4, 5 i 6 abril

steamconf-atom

La Cinquena Edició

STEAMConf arriba a la seva cinquena edició reunint a Barcelona un grup excepcional de creadors locals i internacionals que, en el seu dia a dia, aborden el món des d’una perspectiva (A) i amb la visió integral que afavoreix l’STE(A)M

Conferenciants

steamconfrobot
steamconf-gears

Tallers

Els tallers són de caràcter eminentment pràctic i presenten una sèrie de projectes, eines i idees que es poden aplicar fàcilment a l’aula. Mostren allò que s’està fent tant localment com arreu. Són font d’inspiració, i permeten també contrastar i compartir les pròpies idees amb les dels altres participants.

Organitzadors

Col·laboradors

Global Partner